İman

Kelime-i Şehadeti (“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh”, “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu kabul ederim.”) dilimiz ile söyleyip kalbimiz ile (ruhumuz ile) tasdik edersek imana girmiş oluruz. Kur’an ve Sünnete uyarak amelimiz ile tam takva üzerine yaşarsak Allah’ımızın mü’min kulu oluruz. Kur’anın Kur’an ile tefsirine uyarsak, Peygamberin hadislerinin Kur’ana uyanlarının tefsiri ile amel edersek tam mü’min kul olmuş oluruz. Anamıza, babamıza, büyüklerimize, çocuklarımıza ve vatanımıza bakarsak, tam imanlı kul olmuş oluruz.

Yayın tarihi Kategoriler Blog