İhram

İhram ilmihal dilinde hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin diğer zamanlarda mübah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca yani hac veya umrenin rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılması anlamındadır. Normal zamanlarda helal olan bazı fiiller ihramlı için yasak hale gelir. Bu yasaklar niyet ve telbiye anından itibaren başlar. Zaten niyet ve telbiye ihramın rüknüdür. İhram harem-i şerif için bir saygı alametidir. İhram giymek ise hac törenlerinin ifası sırasında giyilmek üzere yün, pamuk veya ketenden hazırlanmış içini göstermeyen beyaz renkli giysiyi giymek anlamındadır. Kadınlarda niyeti ile beraber giysi ihram yerine geçiyor. Erkeklerde de huzursuzluğun kalkması ve hâyânın muhafazası için izarın altında içini göstermeyen beyaz renkli bol bir şeriat donu giyilmesi mecburidir. Şeriat donu göbek ile diz kapağının bir karış altına kadardır.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog