Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî Hz.lerinden Nasihatler

İki Dünya Saadeti

Maliki  âlimlerinden Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî Hz. şu nasihatte bulunmuştur:

Ey insan! Şu sıfatlara sarılırsan iki cihan saadetine erişirsin:

–          Yüce Allah’ın vahdaniyetine ve Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) peygamber olduğuna şehadet et.

–          Hikmete ermek istersen, fuzûlî kelâmı terk et.

–          İbadetin halâvetini (lezzetini) hissetmek istersen, çok yemeyi terk et.

–          Allah korkusunun kalbinde yer tutmasını dilersen, Allah Teâlâ’nın zâtı hakkında tevehhümü terk et.

–          Yüzünün nurlanmasını dilersen, gece namazına devam et.

–          Kıyamet gününün susuzluğundan kurtulmak dilersen, oruca devam et.

–          Kabir azabından selâmet dilersen, necasetten tahârete dikkat et, bütün haramlardan sakın ve şehvetleri terk et.

–          Zengin olmak istersen, kanaate devam et.

–          İnsanların en hayırlısı olmak istersen, onlara faydalı ol.

–          Muhsinlerden olmak istersen, Yüce Allah’a onu görüyormuş  gibi ibadet et.  Zira sen O’nu göremesen de O seni görür.

–          İmânının kemâle ermesini dilersen, ahlâkını güzelleştir.

–          Allah Teâlâ’nın seni sevmesini dilersen, müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını gözet.

–          Allah Teâlâ’nın itaatkâr kullarından olmak dilersen, O’nun sana farz kıldıklarını edâ et.

–          Cuma guslüne devam et ki, kıyamet günü huzur-ı ilâhiye günahsız varasın.

–          Kıyamet günü karanlığından selamet içinde haşr olunmak için, Allah’ın mahlukatından kimseye zulmetme.

–          Günahlarını azaltmak istersen, devamlı istiğfâr etmeyi terk etme.

–          İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah Teâlâ’ya tevekkül et.

–          Eğer Cenâb-ı Hakk’ın rızkına yağmur gibi bolluk vermesini dilersen, daima tahâret-i kâmile üzere bulun.