Abdülaziz BEKKİNE’den Nasihatler

Talebelere nasihati:

Ya ulemâ, ya umerâ olmalı!