Hac

Hac çok kalabalık olmaktadır. Kadınlara ayrı bir tavaf ve say yeri ayrılması şer’an lüzumludur.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog

İhram

İhram ilmihal dilinde hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin diğer zamanlarda mübah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca yani hac veya umrenin rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılması anlamındadır. Normal zamanlarda helal olan bazı fiiller ihramlı için yasak hale gelir. Bu yasaklar niyet ve telbiye anından itibaren başlar. Zaten niyet ve telbiye ihramın rüknüdür. İhram harem-i şerif için bir saygı alametidir. İhram giymek ise hac törenlerinin ifası sırasında giyilmek üzere yün, pamuk veya ketenden hazırlanmış içini göstermeyen beyaz renkli giysiyi giymek anlamındadır. Kadınlarda niyeti ile beraber giysi ihram yerine geçiyor. Erkeklerde de huzursuzluğun kalkması ve hâyânın muhafazası için izarın altında içini göstermeyen beyaz renkli bol bir şeriat donu giyilmesi mecburidir. Şeriat donu göbek ile diz kapağının bir karış altına kadardır.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Askerlik

Anneler çocuklarına 6 yaşına kadar yüzmeyi öğretmek mecburiyetindedir. Babalar da akıl baliğ olduğundan itibaren çocuklarına askerliği öğretmek mecburiyetindedir. Babalar çocuklarını askere 6 aylığına askerliği öğrenmeleri için gönderir. Daha sonra kıtaya gitmeyenler gitmedikleri zamanın parasını bedelli olarak öderler. Kıtaya gidenler ise askerlikte erlere ne kadar maaş ödeniyorsa onu alırlar. Böylece bedelli askerlik çözülmüş olur.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Çekirdeklerin yutulması

Zeytin, hurma ve kiraz gibi büyük çekirdeklerin yutulması, çocukların görüp örnek alarak yutmaları neticesinde bağırsaklarını tıkadığı için uygun değildir. Bundan dolayı büyük çekirdekler yutulmamalıdır.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Üzüm

Uyuşturuculara karşı üzüm faydalıdır. Ağız tatlandığı için her türlü uyuşturucuya (sigara dahil) karşı red refleksi çıkıyor; böylece alışkanlıkları kaldırıyor. Yaşlılarda çekirdekli kara üzüm çekirdekteki antioksidanlardan dolayı kapilarlari (ince damarları) açtığı için ve beyne glikoz gittiği için daha faydalıdır. Gençlerde her türlü üzüm faydalıdır. Okullarda üzüm dağıtılması çok faydalı olur; glikozdan dolayı beynin çalışmasını artırır ve okumalarını kolaylaştırır ve kötü alışkanlıklara karşı korur. Yanında leblebi olursa hafızayı da güçlendirir.

Doktor Emin ACAR

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Çocukların duası

ALLAH’ım, hayırlı evlat olayım! Çocuklarımı, torunlarımı göreyim! Lâ ilâhe illallah muhammedür Rasûlullah deyip cennetine gireyim!

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Niyet

Niyet hayır, akıbet hayır! (Şeyh Ali Semerkandî Hz.)

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Kızmayınız

Kızmak yasaktır. Hiddeti yenmek esastır. Her şeyi veren ALLAH’tır. (Yozgatlı Ahmet Şevki Ergin Efendi Hz.)

Yayın tarihi Kategoriler Blog

Nasihat Ayeti

 “Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver! Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.” Zariyat sûresi 55. ayet

 

Rahmi ERAY

“Yaşamak, hizmet etmek ve af dilemek için bir mühlettir.”
Elbistanlı Rahmi ERAY
Dergah Yayınları
İstanbul, 2000.